Cfare esht deklarata e printuar qe duhet per rregjistrim?