Max i pikeve ne mjeksi eshte 149000 ,205000 app 130000?