Bera llogaritjen e pikeve sipas formules te dhene tek kriteret e mjekesise dhe mora keto pike 57402.36.Dua ta di nese jane te mjaftueshme per mjekesi apo stomatologji,ju lutem pergjigjuni sa me shpejt dhe ju lutem te jete e sakte