Nëse i kap këto parametra, ose i kaloj me pak të kem siguri se e kap mjeksinë këtë vit?