Në provimin e anglishtes kam marr notën 5,48,kjo note merret 5apo 6???