Pershendetje!
Mesatarja ime e tre viteve te gjimnazit ka qene e rradhitur sipas viteve:
Viti I 9.93
Viti II 9.93
Viti III 10
Ne provimet e matures shteterore jam vleresuar me keto nota:
Gjuhe e huaj 9.26
Gjuhe shqipe dhe letersi 7.06
Matematike 8.62
Biologji 8.75
Cilat dege mendoni se mund ti kap ne universitetet e Tiranes???