Në infermieri isha e 296dhe ishin 80kuota, tani jam e 234dhe janë 59kuota të lira. Si mendoni mund ta kap dhe në cilën fazë????
Po infermieri mami isha e109dhe 70kuota të lira, jam e 84dhe janë 66kuota të lira. Mund ta kap sot?? Si mendoni???