Nese nje lend se ke ber vit 3..shkruhet psh (10+10+0)/3? Apo (10 +10)/2?? Ju lutem nje pergjigje