Mirdita te gjithevee! si mendoni, mund te kapet mjekesia me mesatare VKM 9.52? Mes e shkolles 10,00 dhe e provimeve 9,04.
Faleminderit !!