Kam mesatare te shkolles 9.89 dhe mesatare vkm 9.39.Ne provimin e biologjis mora 9.8?Mund ta kap mjekesin e pergjithshme ose stomatologjin ose farmacin?