Kam mesatare te shkolles 10.00,mesatre te provimeve 9.32,provimin me zgjedhje biologji e mora 9.65,biologji kimi fizike i kam 10 ne tre vitet gjimnaz dhe kam vkm 9.66. Amund ta kap mjekesine e pergjithshme?