Kap dot mjekesi me mesatare provimesh 9.13 lend me zgjedhje fizike 9 dhe mesatare gjimnazi 10?