Isha e 109ne 70kuota të lira. Jam e 74ne 60kuota të lira. Mund ta kap në fazën tjetër???