Kap dot mesuesi me mesatare MSh 7.4 dhe mesatare gjimnazi 9.2