A behet mesim si zakonisht diten e pare? Pra a pritet te behet mesim I rregullte?