Formula e pikëve për fakultetin e mjeksisë kërkon ‘notën mesatare aritmetike të thjeshtë për të gjitha vitet e shkollës së mesme’.Pra, n.q.s mesataren e vitit të parë e kam 9.8 e të dy të tjerëve 10 thjesht llogaritet si (9.8+10+10)/3=9.93?