Me mesataren e 3 viteve 8,61 dhe mes e MSh 8,3 a fitoj ne inxhinjerine mekanike