8.25 a e ka kaluar 8.5 se nuk po e kpt ? Flm paraprakisht?