Përshëndetje! Mendoni se mund ta fitoj mjeksinë në këto kushte?