cdo ‘dege e mjekesise’ pervec vet mjekesise eshte kot. change my mind.