Eshte e vertet qe notat e provimeve do meren me rrumbullakim , psh 9.5=10 ?