Përshëndetje!
Si mendoni miq, a mund ta kap mjeksinë e përgjithshme me këtë total pikësh këtë vit?