Doja të pyesja për përdorimin e ‘llogaritësve të pikëve’, çfarë tregojnë ato përveç numrit total të pikëve? E tregon llogaritësi se me sa pikë do të jetë minimumi i një dege këtë vit?