Përshëndetje!
A është llogaritësi i pikëve që ka dalë për mjeksinë përfundimtar? Sipas llogaritësit:
•Mesatarja e 3 Viteve te GJimnazit: 9.94
•Mesatarja e Provimeve te Matures: 9.44
•Mesatarja VKM: 9.69
Unë i kap dhe i tejkaloj disi këto mesatare por përsëri nuk jam i sigurt për mundësitë e mija për të fituar mjeksinë. A duhet të pres mjeksinë deri në fund edhe nëse më kalon afati për të zgjedhur degët e tjera si farmaci e stomatologji? Sa është realisht garancia për të fituar degën?
Faleminderit për kohën! ?