Dini gje e ka dale lista fituese ne universitetin e mjekesise per kete raund?