Ku bëhet regjistrimi i infermierise tek universiteti apo tek fakulteti?? A duhet për të paguar ndonjë faturë sot??? Sa eshte kostoja???