Si mund ta marr kopjen e provimit me zgjedhje në mekanikë ?!
Sepse unë i kam bërë mirë përgjigjet , ndërsa nota më ka dal katër !
Ju lutem më ktheni përgjigje !