• Farmacia ka 100 kuota gjithesej dhe 100 kota te lira per fazen tjeter, dmth nuk e ka zgjedhur asnjeri.
• Stomatologjia ka 100 kuota gjithesej dhe 99 kuota te lira per fazen tjeter, dmth e ka zgjedhur vet 1 person
• Inxhinieria elektronike ka 100 kuota gjithesej dhe 100 te lira per fazen tjeter, dmth nuk e ka zgjedhur asnjeri

ÇFARË DREQIN PO NDODH KËSHTU?