A mund ta kap degen informatike ekonomike me mesatare te 3 viteve 9.86 dhe mesatare te peovimeve 8.56?