ju qe jeni rregjistruar te kjo dege .cfare dokumentesh dorezuat saktesisht ??