E di kush se në çfarë date del fituesi i fundit tek mjeksia?