Maturantë, ju uroj shumë suksese në provimin e sotëm dhe gjithashtu në vazhdim 🙂

Le të diskutojmë këtu rreth provimit të sotëm. Si ishte provimi? A patët vështirësi në zgjidhjen e tij?
Pash që shumë ankoheshin se nuk kishin fletë të bardhë për të zgjidhur ushtrimet, e vërtetë është kjo?

Skemat e vlerësimit dalin shumë shpejtë, zakonisht 4 orë pas përfundimit të testit.