Me mesatare te 3 viteve 9.7 dhe mesatare te provimeve 9 ,provim me zgjedhje fizike(e kam marre10) a mund te kap inxhinierin matematike dhe fizike ose inxhinierin matematike dhe informatike?