Ne qe jemi shpoallur fitues n fazen e dyte me jeshile duhet te shkojme te regjistrohemi sot dhe nsr pra data 4 dhe 5 apo jo ?