Persh desha tju pyesja ca provimesh keni hedjur me zgjedhje?