A kan dal akoma fituesi ne portalin u albania? Flm paraprakisht