Pershendetje! ?
Ja tek e kam shkruajtur formulën për notat maksimale dhe më pas kam përdorur makinën llogaritëse për të nxjerrë përfundimin, me bindje të plotë e them që pikët maksimale të mundshme nuk janë 149000 por rreth 205100. Ata që e nxjerrin 149000 bëjnë gabim në nxjerrjen e notës për secilën lëndë gjatë 3 viteve pasi ashtu e nxorra edhe unë një herë në fillim e më dolën për notat e mija diçka më shumë se 145000.