A ka Kush informacion

Nese konstatohet se korrigjimi ka qënë Jo I sakte,a behet rikorrigjim dhe ndryshim note?

C
  • C
    CsgoPlayer
  • 22 Qershor, 2019
Nuk ka rikorrigjim as ndryshim note.
Eshte ligji i tille
G
  • G
    Student1
  • 22 Korrik, 2019
Asnjera
S