Mjafton VKM 9.7 per te kap mjekesi. Lend me zgjedhje fizike 9.8