A është e vërtetë ajo puna e 10000 lekëve mujore për studentët me mesatare mbi 9? Nëse po, ku dhe kur duhet të aplikoj për këtë?