Në çfarë ore duhet të paraqitemi ditën e parë tek Universiteti i Mjekësisë?!