Në çfarë orë duhet të jemi tek universiteti ditën e parë? (Tek mjeksia)