Matura 2019 - Provimi i Matematikës

Parapërgatituni për provimin e Matematikës, duke testuar njohuritë tuaja në këtë test.

Pyetjet janë të marra nga tezat e mëparshme të Maturës Shtetërore, që do të thotë që ato janë të certifikuara nga MAS.

Çdo pyetje që do të hasni në këtë testim është e hartuar në të njëjtin nivel me pyetjet që do të hasni edhe në provimin përfundimtar të Maturës Shtetërore.