Provimet e maturës

Provimet me Zgjedhje, Matura 2020 – Modele Testesh dhe Skema Vleresimi

Provimet me zgjedhje do të jenë ndryshe gjatë Maturës 2020 në krahasim me provimet që kanë qënë në maturat e kaluara.

Në këtë faqe do të keni disa modele testesh të hartuara nga Ministria dhe përgjigjet e këtyre testeve në skemat e vlerësimit.

Biologji

Modelin e provimit mund t’a gjeni duke klikuar këtu:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/biologji_modeli.pdf

Skemën e vlerësimit për modelin mund t’a gjeni duke klikuar këtu:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/biologji_skema.pdf

Ekonomi

Modelin e provimit mund t’a gjeni duke klikuar këtu:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/ekonomi_modeli.pdf

Skemën e vlerësimit për modelin mund t’a gjeni duke klikuar këtu:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/ekonomi_skema.pdf

Filozofi-Sociologji

Modelin e provimit mund t’a gjeni duke klikuar këtu:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/filozofi_sociologji_modeli.pdf

Skemën e vlerësimit për modelin mund t’a gjeni duke klikuar këtu:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/filozofi_sociologji_skema.pdf

Fizikë

Modelin e provimit mund t’a gjeni duke klikuar këtu:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/fizike_modeli.pdf

Skemën e vlerësimit për modelin mund t’a gjeni duke klikuar këtu:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/fizike_skema.pdf

Gjeografi

Modelin e provimit mund t’a gjeni duke klikuar këtu:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/gjeografi_modeli.pdf

Skemën e vlerësimit për modelin mund t’a gjeni duke klikuar këtu:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/gjeografi_skema.pdf

Histori

Modelin e provimit mund t’a gjeni duke klikuar këtu:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/histori_modeli.pdf

Skemën e vlerësimit për modelin mund t’a gjeni duke klikuar këtu:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/histori_skema.pdf

Kimi

Modelin e provimit mund t’a gjeni duke klikuar këtu:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/kimi_modeli.pdf

Skemën e vlerësimit për modelin mund t’a gjeni duke klikuar këtu:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/kimi_skema.pdf

Qytetari-Psikologji

Modelin e provimit mund t’a gjeni duke klikuar këtu:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/qytetari_psikologji_modeli.pdf

Skemën e vlerësimit për modelin mund t’a gjeni duke klikuar këtu:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/qytetari_psikologji_skema.pdf