Per Maturantet

Tezat e Maturës Shtetërore - Matura Shtetërore Ndër Vite - Matura 2022

Tezat e Matures Shteterore nder vite, janë provimet që kanë rënë në vitet e kaluara të Maturës Shtetërore. Rrjedhimisht, këto teza do t'ju ndihmojnë që të praktikoheni për provimet e Maturës si edhe për të patur një ide rreth mënyrës se si provimet e Maturës hartohen.

Deri më sot, tezat e Maturës Shtetërore hartoheshin pakashumë në të njëjtën mënyrë çdo vit. Këtë vit, Ministria e Arsimit ka bërë ndryshime për sa i përket tezave të Maturës 2022, duke ndarë provimin e gjuhës dhe letërsisë në dy seksione dhe duke ndryshuar pikët vlerësuese, nga 50 në 60.

Ndryshime të tilla kanë pësuar edhe provimet me zgjedhje të Maturës 2022, ku nga dy provime me zgjedhje që ishin më parë, tashmë do të jetë vetëm një provim më zgjedhje por shumë herë më i thelluar (për të lëxuar lajmin e plotë mbi këtë temë, klikoni këtu).

Më poshtë ne do t'ju listojmë të gjitha provimet e maturave të kaluara, dukë përfshirë provimin e letërsisë, provimin e matematikës, si edhe provimin e gjuhës angleze.

Duke qënë se Ministria e Arsimit nuk ka bërë publike të gjitha modelet e provimeve të maturës por vetëm skemat e vlerësimit, do të përfshijmë më poshtë vetëm ato modele provimesh të cilat do t'ju shërbejnë për t'u praktikuar dhe për të patur një ide se si provimet e maturës 2022 do të hartohen.

Tezat e Matures Shteterore nder vite / Provimet e Matures Shteterore nder vite / Matura 2020

Provimet e Anglishtes ndër vite, Matura

Model testi - Matura Shteterore 2020

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/05/Anglisht-Model-Testi-Matura-2019.pdf

Për skemën e vlerësimit klikoni këtu.

Matura Shteterore 2016

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/05/Anglisht-Provimi-i-Matures-2016.pdf

Për skemën e vlerësimit klikoni këtu.

Provimi i gjuhës Shqipe dhe Letërsirë ndër vite, Matura

Model Testi - Matura Shteterore 2020

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/05/Gjuhe-Shqipe-dhe-Letersi-Model-Testi-Matura-2019.pdf

Për skemën e vlerësimit klikoni këtu.

Matura Shteterore 2015

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/05/Gjuhe-Shqipe-dhe-Letersi-Matura-2015.pdf

Për skemën e vlerësimit klikoni këtu.

Provimi i Matematikës ndër vite, Matura

Model Testi - Matura Shteterore 2020

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/05/Matematike-Model-Testi-Matura-2019.pdf

Për skemën e vlerësimit klikoni këtu.

Matura Shteterore 2015

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/05/Matematike-Provimi-i-Matures-2015.pdf

Për skemën e vlerësimit klikoni këtu.

Ne ofrojmë materiale përgatitore dhe mundësinë për të bërë provimet e maturës online për tu praktikuar, mësoni më me thjeshtësi duke përdorur portalin tonë për rrugëtimin tuaj drejt dijes!

Për listat e të gjitha provimeve dhe materialeve përgatitore për secilin provim, klikoni këtu.

Komento më poshtë!