Matura Shteterore 2019

Skemat e Vlerësimit - Provimet me Zgjedhje / Matura 2019

Provimet me zgjedhje janë provimet finale të Maturës Shtetërore 2019 që sinjalizojnë përfundimin zyrtar të Maturës Shtetërore.

Ne kemi bërë të mundur për juve skemat e vlerësimit të cilat ju mund t’i aksesoni për të kontrolluar saktësinë e përgjigjeve që keni dhënë në provim.

Biologji, skemë vlerësimi - Varianti A:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/biologji_skema-1.pdf

Ekonomi, skemë vlerësimi - Varianti A:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/ekonomi_skema_a.pdf

Ekonomi, skemë vlerësimi - Varianti B:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/ekonomi_skema_b.pdf

Filozofi-Sociologji, skemë vlerësimi - Varianti A:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/filozofi_sociologji_a.pdf

Filozofi-Sociologji, skemë vlerësimi - Varianti B:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/filozofi_sociologji_b.pdf

Fizikë, skemë vlerësimi - Varianti A:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/fizike_skema-1.pdf

Gjeografi, skemë vlerësimi - Varianti A:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/gjeografi_skema-1.pdf

Histori, skemë vlerësimi - Varianti A:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/histori_skema-1.pdf

Kimi, skemë vlerësimi - Varianti A:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/kimi_skema-1.pdf

Qytetari-Psikologji, skemë vlerësimi - Varianti A:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/qytetari_skema_a.pdf

Qytetari-Psikologji, skemë vlerësimi - Varianti B:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/qytetari_skema_b.pdf

Komento më poshtë!