Per Maturantet

Skemat e Vleresimit - Matura Shteterore 2021

PASI TE PERFUNDOJNE PROVIMET E MATURES, NE KETE FAQE DO TE GJENI TE GJITHA SKEMAT E VLERESIMIT.

Gjuhe e Huaj - Skemat e Vleresimit Matura 2021

Anglisht, B1, A Skema e vlerësimit
Anglisht, B1, B Skema e vlerësimit
Anglisht, B2, A Skema e vlerësimit
Anglisht, B2, A Skema e vlerësimit
Italisht, B1, A Skema e vlerësimit
Italisht, B1, B Skema e vlerësimit
Italisht, B2, A Skema e vlerësimit
Italisht, B2, B Skema e vlerësimit
Frëngjisht, B1, A Skema e vlerësimit
Frëngjisht, B1, B Skema e vlerësimit
Frëngjisht, B2, A Skema e vlerësimit
Frëngjisht, B2, B Skema e vlerësimit
Gjermanisht, B1 Skema e vlerësimit
Rusisht, B1
Spanjisht, B1
Turqisht, B1

Gjuhe Shqipe dhe Letersi - Skemat e Vleresimit Matura 2021

SKEMA GJIMNAZ I PERGJITHSHEM A

SKEMA GJIMNAZ I PERGJITHSHEM B

SKEMA PROFESIONALE A

SKEMA PROFESIONALE B

Matematike - Skemat e Vleresimit Matura 2021

Sapo skemat e vleresimit te matematikes te dalin, ne do i publikojme ketu.

Provimet me Zgjedhje - Skemat e Vleresimit Matura 2021

Testi, Fizikë, varianti ASkema e vlerësimit
Testi, Kimi, varianti ASkema e vlerësimit
Testi, Qytetari-Psikologji, varianti ASkema e vlerësimit
Testi, Qytetari-Psikologji, varianti BSkema e vlerësimit
Testi, Sociologji-Filozofi, varianti ASkema e vlerësimit
Testi, Sociologji-Filozofi, varianti BSkema e vlerësimit
Testi, Ekonomi, varianti ASkema e vlerësimit
Testi, Gjeografi, varianti ASkema e vlerësimit
Testi, Gjeografi, varianti BSkema e vlerësimit
Testi, Histori, varianti ASkema e vlerësimit
Testi, Histori, varianti BSkema e vlerësimit
Testi, Biologji, varianti AZgjidhja
Testi, Biologji, varianti BZgjidhja

Komento më poshtë!