Per Maturantet

Provimet me Zgjedhje, Matura 2022 - Modele Testesh dhe Skema Vleresimi

Në këtë faqe do të keni disa modele testesh të hartuara nga Ministria dhe përgjigjet e këtyre testeve në skemat e vlerësimit.

Modelin e provimit mund t'a gjeni duke klikuar këtu:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/biologji_modeli.pdf

Skemën e vlerësimit për modelin mund t'a gjeni duke klikuar këtu:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/biologji_skema.pdf

Matura 2018

Biologji Berthame – 2018

Biologji e Thelluar – 2018

Matura 2017

Biologji Berthame – 2017

Biologji e Thelluar – 2017

Modelin e provimit mund t'a gjeni duke klikuar këtu:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/ekonomi_modeli.pdf

Skemën e vlerësimit për modelin mund t'a gjeni duke klikuar këtu:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/ekonomi_skema.pdf

Matura 2018

Ekonomi – Modeli 2018

Ekonomi – Skema e Vleresimit 2018

Modelin e provimit mund t'a gjeni duke klikuar këtu:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/filozofi_sociologji_modeli.pdf

Skemën e vlerësimit për modelin mund t'a gjeni duke klikuar këtu:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/filozofi_sociologji_skema.pdf

Modelin e provimit mund t'a gjeni duke klikuar këtu:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/fizike_modeli.pdf

Skemën e vlerësimit për modelin mund t'a gjeni duke klikuar këtu:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/fizike_skema.pdf

Modelin e provimit mund t'a gjeni duke klikuar këtu:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/gjeografi_modeli.pdf

Skemën e vlerësimit për modelin mund t'a gjeni duke klikuar këtu:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/gjeografi_skema.pdf

Modelin e provimit mund t'a gjeni duke klikuar këtu:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/histori_modeli.pdf

Skemën e vlerësimit për modelin mund t'a gjeni duke klikuar këtu:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/histori_skema.pdf

Modelin e provimit mund t'a gjeni duke klikuar këtu:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/kimi_modeli.pdf

Skemën e vlerësimit për modelin mund t'a gjeni duke klikuar këtu:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/kimi_skema.pdf

Matura 2018

Kimi Berthame – 2018

Kimi e Thelluar – 2018

Matura 2017

Kimi Berthame – 2017

Kimi e Thelluar – 2017

Modelin e provimit mund t'a gjeni duke klikuar këtu:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/qytetari_psikologji_modeli.pdf

Skemën e vlerësimit për modelin mund t'a gjeni duke klikuar këtu:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/qytetari_psikologji_skema.pdf

Komento më poshtë!