Per Maturantet

Nota Mesatare e Fundit Fituese e Raundit të Parë

Universitet i Fakulteti Dega Mesatare 3Vite Mesatare MSH Mesatare VKM
UNIVERSITE TI I TIRANËS Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë GjuhëLetërsi 8.35 7.4 7.87
UNIVERSITE TI I TIRANËS Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Histori 7.34 7.85 7.59
UNIVERSITE TI I TIRANËS Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Gjeografi 7.83 6.85 7.34
UNIVERSITE TI I TIRANËS Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Gazetari 8.19 8.55 8.37
UNIVERSITE TI I TIRANËS Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Arkeologji 7.09 6.76 6.92
UNIVERSITE TI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Biologji 8.51 7.35 7.93
UNIVERSITE TI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Bioteknolo gji 8.47 8.4 8.44
UNIVERSITE TI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Kimi 6.31 6.13 6.22
UNIVERSITE TI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Kimi Industriale dhe Mjedisore 5.45 6.7 6.08
UNIVERSITE TI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Kimi dhe Teknologji Ushqimore 6.58 6.84 6.71
UNIVERSITE TI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Matematik ë 8.06 7.29 7.68
UNIVERSITE TI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Fizikë 6.78 5.36 6.07
UNIVERSITE TI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Informatikë 9.22 7.74 8.48
 
UNIVERSITE TI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Teknologji Informacio ni dhe Komunikimi 30 838.13 8.41 8.97 8.69
UNIVERSITE TI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Inxhinieri Matematik e dhe Informatike 14 832.5 8.13 7.28 7.71
UNIVERSITE TI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja GjuhëAngle ze 38 839.44 8.42 8.2 8.31
UNIVERSITE TI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Frënge 23 577.16157 5.71 6.34 6.02
UNIVERSITE TI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Gjermane 10 753.46 7.7 6.09 6.89
UNIVERSITE TI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Italiane 23 724.29412 7.36 6.19 6.78
UNIVERSITE TI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Greke 42 585.41176 5.81 6.25 6.03
UNIVERSITE TI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Turke 31 578.37255 5.71 6.49 6.1
UNIVERSITE TI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Ruse 53 558.77083 5.38 7.38 6.38
UNIVERSITE TI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Spanjolle me profil Gjuhe- letersi dhe qyteterim Hispanik 9 555.26316 5.41 6.75 6.08
UNIVERSITE TI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Angleze (Sarandë) 25 587.26 5.81 6.41 6.11
UNIVERSITE TI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale Psikologji 17 834.55 8.88 7.55 8.21
UNIVERSITE TI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale Punë Sociale 40 817.32 8.29 7.88 8.09
UNIVERSITE TI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale Filozofi 20 746.71 7.72 7.34 7.53
UNIVERSITE TI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale Sociologji 20 797.4 7.74 8.1 7.92
 
UNIVERSITE TI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale Shkenca Politike 54 824.66 8.41 7.91 8.16
UNIVERSITE TI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale Administri m dhe Politika Sociale 28 824.31 8.78 7.53 8.16
UNIVERSITE TI I TIRANËS Fakulteti i Ekonomise Administri m -Biznes 21 856.32 8.86 7.1 7.98
UNIVERSITE TI I TIRANËS Fakulteti i Ekonomise Ekonomiks 40 885.81 8.98 7.53 8.26
UNIVERSITE TI I TIRANËS Fakulteti i Ekonomise Financë 12 914.2 9.37 9.03 9.2
UNIVERSITE TI I TIRANËS Fakulteti i Ekonomise Informatikë Ekonomike 23 925.31 9.53 8.24 8.89
UNIVERSITE TI I TIRANËS Fakulteti i Ekonomise Administri m-Biznes (Sarandë) 82 537.02 6.62 7.22 6.92
UNIVERSITE TI I TIRANËS Fakulteti i Drejtësisë Drejtësi 30 859.19 8.49 8.17 8.33
UNIVERSITE TI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Mjekësisë Mjekësi e Përgjithsh me 0 139094.2 9.94 9.44 9.69
UNIVERSITE TI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Mjekësisë Farmaci 3 134161.53 9.9 9.11 9.5
UNIVERSITE TI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Mjekësisë Dentare Stomatolog ji 5 136797.5 9.94 8.98 9.46
UNIVERSITE TI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Infermieri e Përgjithsh me 11 124306.47 9.48 7.81 8.64
UNIVERSITE TI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Mami 1 122349.03 9.37 8.01 8.69
UNIVERSITE TI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Teknikë Laboratori 24 130291.23 9.56 9.02 9.29
UNIVERSITE TI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Fizioterapi 14 129941.93 9.16 8.84 9
 
UNIVERSITE TI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Logopedi 12 132313.3 9.53 9.07 9.3
UNIVERSITE TI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Teknikë Imazherie 16 130551.17 9.49 8.84 9.16
UNIVERSITE TI "LUIGJ GURAKUQI " SHKODËR Fakulteti i Shkencave Shoqërore Gjuhë - Letërsi 62 6.3707143 6.79 5.55 6.17
UNIVERSITE TI "LUIGJ GURAKUQI " SHKODËR Fakulteti i Shkencave Shoqërore Gazetari dhe Komunikim 50 5.9370588 6.19 6.57 6.38
UNIVERSITE TI "LUIGJ GURAKUQI " SHKODËR Fakulteti i Shkencave Shoqërore Histori 61 7.2361765 7.81 5.38 6.59
UNIVERSITE TI "LUIGJ GURAKUQI " SHKODËR Fakulteti i Shkencave Shoqërore Gjeografi 51 6.0967647 5.88 6.67 6.27
UNIVERSITE TI "LUIGJ GURAKUQI " SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Matematik ë 46 9.4663333 6.95 7.35 7.15
UNIVERSITE TI "LUIGJ GURAKUQI " SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Fizikë 57 7.0890714 7.45 6.85 7.15
UNIVERSITE TI "LUIGJ GURAKUQI " SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Informatikë 48 6.025 6.17 5.99 6.08
UNIVERSITE TI "LUIGJ GURAKUQI " SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Biologji - Kimi 52 8.676 6.35 6.04 6.2
UNIVERSITE TI "LUIGJ GURAKUQI " SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Infermieri e Përgjithsh me 3 10.3565 7.6 6.71 7.16
 
UNIVERSITE TI "LUIGJ GURAKUQI " SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Infermieri (Mami) 3 8.82 6.4 6.2 6.3
UNIVERSITE TI "LUIGJ GURAKUQI " SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Infermieri (Fizioterapi ) 8 10.187333 7.67 7.17 7.42
UNIVERSITE TI "LUIGJ GURAKUQI " SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Edukimit Psikologji 24 9.0708333 6.58 5.62 6.1
UNIVERSITE TI "LUIGJ GURAKUQI " SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Edukimit Punë Sociale 29 8.9789 6.41 6.34 6.37
UNIVERSITE TI "LUIGJ GURAKUQI " SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Edukimit Mësuesi për Arsimin Fillor 27 8.1036667 6.49 5.93 6.21
UNIVERSITE TI "LUIGJ GURAKUQI " SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Edukimit Mësuesi për Arsimin Parashkollo r 9 8.9815833 6.17 6.75 6.46
UNIVERSITE TI "LUIGJ GURAKUQI " SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Edukimit Edukim Fizik dhe Sporte 0 32.349 6.2 6.46 6.33
UNIVERSITE TI "LUIGJ GURAKUQI " SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Edukimit Pedagogji muzikore 28 63.18 7.8 7.39 7.6
UNIVERSITE TI "LUIGJ GURAKUQI " SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Edukimit Pikturë e grafikë 23 80.829 8.16 7.1 7.63
UNIVERSITE TI "LUIGJ GURAKUQI " SHKODËR Fakulteti Ekonomik Administri m - Biznes 48 6.2488333 6.67 6.01 6.34
 
UNIVERSITE TI "LUIGJ GURAKUQI " SHKODËR Fakulteti Ekonomik Financë - Kontabilitet 23 7.08 7.71 6.28 6.99
UNIVERSITE TI "LUIGJ GURAKUQI " SHKODËR Fakulteti Ekonomik Turizem 58 6.42 6.81 6.75 6.78
UNIVERSITE TI "LUIGJ GURAKUQI " SHKODËR Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Angleze 10 9.04225 6.1 7.05 6.58
UNIVERSITE TI "LUIGJ GURAKUQI " SHKODËR Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Italiane 50 8.4318889 6.3 6.48 6.39
UNIVERSITE TI "LUIGJ GURAKUQI " SHKODËR Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Gjermane 41 7.17625 6.74 7.38 7.06
UNIVERSITE TI "LUIGJ GURAKUQI " SHKODËR Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Frënge 44 7.1309792 7.42 5.88 6.65
UNIVERSITE TI "LUIGJ GURAKUQI " SHKODËR Fakulteti i Drejtësisë Drejtësi 134 6.694 6.94 5.9 6.42
UNIVERSITE TI "EQEREM CABEJ" GJIROKAST ËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Biologji - Kimi 33 5.735 6.76 5.6 6.18
UNIVERSITE TI "EQEREM CABEJ" GJIROKAST ËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Fizikë dhe Teknologji Informacio ni 28 5.9303333 6.24 6.05 6.15
UNIVERSITE TI "EQEREM CABEJ" GJIROKAST ËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Matematik ë- Informatikë 29 4.269375 6.08 5.97 6.02
TI "EQEREM CABEJ" GJIROKAST ËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Teknologji Informacio ni 37 5.78375 5.82 6.65 6.24
UNIVERSITE TI "EQEREM CABEJ" GJIROKAST ËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Infermieri e pergjithsh me 19 5.605 5.75 7.02 6.38
UNIVERSITE TI "EQEREM CABEJ" GJIROKAST ËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Infermieri Mami 34 5.58 6.02 6.18 6.1
UNIVERSITE TI "EQEREM CABEJ" GJIROKAST ËR Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Histori - Gjeografi 39 5.28 6.52 5.52 6.02
UNIVERSITE TI "EQEREM CABEJ" GJIROKAST ËR Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Gjuhë - Letërsi Shqipe 30 5.5449167 7 5.33 6.16
UNIVERSITE TI "EQEREM CABEJ" GJIROKAST ËR Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Gjuhë Letërsi Angleze 25 5.6021 6.56 5.79 6.17
UNIVERSITE TI "EQEREM CABEJ" GJIROKAST ËR Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Gjuhë Letërsi Italiane 24 6.2647083 6.77 5.93 6.35
UNIVERSITE TI "EQEREM CABEJ" GJIROKAST ËR Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Gjuhë Letërsi dhe Qytetërim Grek 22 6.395 5.23 7.12 6.18
UNIVERSITE TI "EQEREM CABEJ" GJIROKAST ËR Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Mësuesi për Arsimin Fiillor 30 4.865 6.46 5.67 6.07
UNIVERSITE
TI "EQEREM CABEJ" GJIROKAST ËR Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Mësuesi për Arsimin Parashkollo r 24 5.318625 6.71 6.31 6.51
UNIVERSITE TI "EQEREM CABEJ" GJIROKAST ËR Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Kontabilitet - Financë 39 4.1185 5.75 7.24 6.49
UNIVERSITE TI "EQEREM CABEJ" GJIROKAST ËR Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Administri m -Publik 49 5.694786 5.94 6.32 6.13
UNIVERSITE TI "EQEREM CABEJ" GJIROKAST ËR Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Ekonomi Turizem 31 3.97 6.56 5.97 6.27
UNIVERSITE TI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Administri m dhe Politika Sociale 11 6.246 5.88 6.6 6.24
UNIVERSITE TI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Matematik ë- Fizikë 13 7.603 7.69 6.59 7.14
UNIVERSITE TI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Matematik ë Informatikë 16 6.7583333 6.24 5.87 6.05
UNIVERSITE TI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Teknologji Informacio ni 31 6.76125 6.61 6.02 6.31
UNIVERSITE TI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Infermier i Përgjithshë m 2 6.8025 7.5 6.01 6.75
UNIVERSITE TI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Biologji- Kimi 27 6.035 6.5 5.84 6.17
UNIVERSITE  
UNIVERSITE TI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Mami 5 6.0022 6.27 5.74 6.01
UNIVERSITE TI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Ekonomisë Financë- Kontabilitet 47 5.97625 5.92 6.11 6.01
UNIVERSITE TI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Ekonomisë Menaxhim 57 5.92 6.33 5.72 6.02
UNIVERSITE TI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Ekonomisë Administri m Biznesi ne Marketing 62 5.8555 5.36 6.69 6.03
UNIVERSITE TI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Ekonomisë Administri m Biznesi ne Turizëm 60 5.72 5.65 6.74 6.2
UNIVERSITE TI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë GjuhëLetërsi 41 6.3596667 6.72 6.26 6.49
UNIVERSITE TI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë Histori - Gjeografi 18 6.1941429 6.25 6.42 6.33
UNIVERSITE TI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë Arsimi fillor Klasa I- VI 23 5.0040727 6.6 6.28 6.44
UNIVERSITE TI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë Arsim parashkollo r 6 4.69528 6.28 5.75 6.02
UNIVERSITE TI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë Gjuhë Angleze 9 4.8686 5.6 6.92 6.26
UNIVERSITE TI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë Gjuhë dhe Kulturë Frënge 27 5.9854286 7.8 7.21 7.5
 
UNIVERSITE TI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Bujqësisë Agroushqi m 34 5.8842857 6.14 6.17 6.15
UNIVERSITE TI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Bujqësisë Inxhinieri Agronomik e 53 5.869375 6.19 5.95 6.07
UNIVERSITE TI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Bujqësisë Mjekësi e Bimëve dhe Hortikultur ë 38 5.9392857 5.96 6.55 6.25
UNIVERSITE TI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Bujqësisë Agrobiznes 45 6.1712727 6.28 5.96 6.12
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR MOISIU" DURRËS Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit Shkenca Kompjuteri ke 34 562.115 6.29 6.14 6.21
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR MOISIU" DURRËS Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit Sistemet e Informacio nit 41 585.17416 5.89 6.89 6.39
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR MOISIU" DURRËS Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit Teknologji Informacio ni 38 689.96019 6.07 6.62 6.35
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR MOISIU" DURRËS Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit Matematik ë - Informatikë 52 581.41796 7.38 6.75 7.07
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR MOISIU" DURRËS Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit Informatikë -Anglisht 20 594.97476 6.51 6.38 6.44
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR MOISIU" DURRËS Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit Multimedia dhe Televizioni Dixhital 38 610.33136 6.27 7.23 6.75
 
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Administri m Biznesi 42 7113.9565 6.93 7.29 7.11
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Menaxhim - Marketing 37 6602.8977 6.26 6.95 6.6
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Shkenca Ekonomike 35 6300 7.12 5.48 6.3
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Financë - Kontabilitet 11 6448.1136 6.18 6.72 6.45
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Bankë Financë 16 6016.3333 6.57 5.47 6.02
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Menaxhim Hotel Restorant 30 6354.6154 6.77 5.94 6.35
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Menaxhim Turizëm Kulturor 28 6022.3256 5.7 6.34 6.02
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Menaxhim Turizëm Arkeologjik 30 6017.0833 6 6.03 6.02
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Gjuhë Angleze 12 699.24 6.59 7.15 6.87
 
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Mësuesi për Arsimin Fillor 12 732.34 7.47 6.64 7.05
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Mësuesi për Arsimin Parashkollo r 15 706.52 7.45 6.92 7.18
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Gjuhë Letërsi Anglisht 3 664.76888 5.97 7.38 6.67
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Gjermanish t-Anglisht 2 661.51 6.25 7.26 6.75
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Infermieri e Pergjithsh me 5 775.7833 7.84 7.34 7.59
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Mami 3 727.95306 7.65 8.23 7.94
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Fizioterapi 9 726.32593 7.99 6.61 7.3
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Navigacion dhe Menaxhim Detar 15 6040.3529 6.06 6.02 6.04
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Specialist Elektrik (2- vjeçar) 14 6073.1042 5.97 6.18 6.07
 
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Hidroteknik ë Ujësjellës Kanalizime (2- vjeçar) 19 5919.8409 5.9 5.94 5.92
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Asistencë Stomatolog ji(2- vjeçar) 9 612.59639 5.96 6.45 6.21
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Menaxhim Ndërtimi (2vjeçar)   28 5938.4419 5.83 6.04 5.94
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Menaxhim Transporti (2- vjeçar) 19 6006.6944 6 6.01 6.01
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Asistencë Ligjore (2- vjeçar) 14 6257.8636 6.6 5.92 6.26
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Asistencë Administrat ive (2- vjeçar) 13 5989.9412 5.56 6.42 5.99
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Teknologji Automobila sh (2- vjeçar) 9 6223.5556 6.03 6.42 6.22
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Specialist Rrjetesh Kompjuteri ke (2vjeçar) 25 5971.5918 6.27 5.67 5.97
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Informatikë Praktike (2- vjeçar) 23 5977.0435 6.38 5.58 5.98
 
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Drejtësi 16 6.6516667 7.27 6.03 6.65
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Shkenca Politike 20 669.42722 6.65 7.09 6.87
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Administri m Publik 24 637.49874 6.13 7.52 6.82
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Politikë Ekonomike 25 583.61033 5.94 6.45 6.19
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Marrëdhëni e me Publikun 29 698.4107 7.05 6.73 6.89
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Histori 9 666.16333 6.69 6.39 6.54
UNIVERSITE TI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI) Inxhinieri Informatike 10 12998.3 9.54 8.99 9.27
UNIVERSITE TI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI) Inxhinieri Elektronike 11 12729.185 9.38 8.87 9.13
UNIVERSITE TI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI) Inxhinieri Telekomuni kacioni 23 12564.3 9.45 8.31 8.88
 
UNIVERSITE TI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE) Inxhinieri Elektrike (Automatizi m i Industrisë) 5 11257.8 7.88 8.71 8.3
UNIVERSITE TI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE) Inxhinieri Elektrike (Energjitike ) 11 11657.8 8.34 8.15 8.25
UNIVERSITE TI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM) Inxhinieri Mekanike 8 10408.3 8.13 6.64 7.38
UNIVERSITE TI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM) Inxhinieri Tekstile dhe Modë 26 9747.78 6.82 7.95 7.39
UNIVERSITE TI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM) Inxhinieri Materiale 12 6590.65 6.3 6.13 6.21
UNIVERSITE TI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) Inxhinieri Ndërtimi 21 12208.813 9.19 8.21 8.7
UNIVERSITE TI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) Inxhinieri Hidroteknik e 6 10974.39 8.09 8.33 8.21
UNIVERSITE TI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) Inxhinieri Mjedisi 22 11282.26 8.68 7.29 7.98
UNIVERSITE TI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) Inxhinieri Gjeodezi 5 10877.1 8.21 7.75 7.98
UNIVERSITE TI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU) Arkitekturë (Arkitekt) 14 12629.84 9.13 9.14 9.14
 
UNIVERSITE TI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU) Arkitekturë (Urbanist) 7 12019.368 8.58 9.06 8.82
UNIVERSITE TI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM) Shkencat e Tokës 44 7839.063 6.59 7.53 7.06
UNIVERSITE TI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM) Inxhinieri Gjeoinform atike 2 7842.38 6.21 6.19 6.2
UNIVERSITE TI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM) Inxhinieri Gjeoburime sh 23 6050.9 6.2 6.67 6.44
UNIVERSITE TI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM) Inxhinieri Gjeomjedis 7 8050.68 7.87 5.97 6.92
UNIVERSITE TI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike (FIM dhe IF) Inxhinieri Fizike 62 7890.575 7.13 7.33 7.23
UNIVERSITE TI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike (FIM dhe IF) Inxhinieri Matematik e 32 6424.75 5.59 7.16 6.38
UNIVERSITE TI I SPORTEVE I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes Shkencat e Lëvizjes 0 51.5 6.83 7.76 7.3
 
UNIVERSITE TI I SPORTEVE I TIRANËS Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit Fushat e Veprimtaris ë Fizike, të Shëndetit dhe të Rekreacioni t 0 41 7.06 6.92 6.99
UNIVERSITE TI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Muzikologji 0 92.3 9.52 7.68 8.6
UNIVERSITE TI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Kompozim 0 139.6 8.11 7.18 7.65
UNIVERSITE TI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Dirizhim 2 156.46 9.29 7.53 8.41
UNIVERSITE TI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Piano 3 158.62 7.74 6.8 7.27
UNIVERSITE TI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Violinë 0 157.1 6.91 6.79 6.85
UNIVERSITE TI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Violonçel 1 162.76 9.83 7.08 8.46
UNIVERSITE TI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Violë 2 137.96 6.49 5.84 6.16
UNIVERSITE TI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Kitarë 2 137.22 6.44 6.31 6.37
UNIVERSITE TI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Kontrabas 1 131.9 7.08 6.21 6.65
UNIVERSITE TI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Flaut 2 170.39 8.69 7.55 8.12
UNIVERSITE TI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Klarinetë 0 141.4 8.57 6.73 7.65
 
UNIVERSITE TI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Fagot 1 159.38 7.46 7.51 7.48
UNIVERSITE TI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Korno 1 158.64 6.62 6.85 6.74
UNIVERSITE TI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Kanto 0 108.36 7.69 6.42 7.06
UNIVERSITE TI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Pedagogji Muzikore 3 92.52 7.06 5.78 6.42
UNIVERSITE TI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Arteve të Bukura Pikturë 0 105.37 7.27 8.27 7.77
UNIVERSITE TI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Arteve të Bukura Skulpturë 0 130.83 7.63 6.02 6.83
UNIVERSITE TI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Artit Skenik Regji Filmi dhe TV 2 131.48 6.22 5.94 6.08
UNIVERSITE TI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Artit Skenik Regji 2 100.74 7.31 6.27 6.79
UNIVERSITE TI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Artit Skenik Aktrim 4 152.98 7.06 6.61 6.83
UNIVERSITE TI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Artit Skenik Koreografi 3 97.88 8.03 7.92 7.98
UNIVERSITE TI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Artit Skenik Skenografi Kostumogr afi 4 127.56 8.32 6.2 7.26
UNIVERSITE TI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Mjekësisë Veterinare Mjekësi Veterinare 10 6.642 6.99 7.78 7.38
UNIVERSITE TI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Mjekësisë Veterinare Menaxhim Veterinar 26 5.274 6.03 5.69 5.86
 
UNIVERSITE TI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Menaxhim Agrobiznesi 11 6.31845 7.65 7.13 7.39
UNIVERSITE TI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Ekonomi dhe Politikë Agrare 7 6.23295 7.16 7.42 7.29
UNIVERSITE TI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Financë Kontabilitet 4 7.7634 8.96 9.2 9.08
UNIVERSITE TI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Ekonomiks i Aplikuar 6 7.01955 8.78 7.63 8.21
UNIVERSITE TI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Informatikë Biznesi 6 7.0623 8.51 8 8.26
UNIVERSITE TI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Menaxhim Turizmi rural 14 6.16455 7.11 7.3 7.21
UNIVERSITE TI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Mbrojtje Bimësh 60 5.409 6.21 5.81 6.01
UNIVERSITE TI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Hortikultur ë 76 4.3704 5.78 6.35 6.07
UNIVERSITE TI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Prodhim Bimor 94 5.436 6.67 5.41 6.04
UNIVERSITE TI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Zootkn dhe Biznes Blegtoral 100 5.463 6.02 6.13 6.07
UNIVERSITE TI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Akuakultur ë dhe Menaxhim Peshkimi 87 4.464 6.28 6.11 6.2
 
UNIVERSITE TI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit Teknologji Agroushqi more 16 6.0192 7.38 6.7 7.04
UNIVERSITE TI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit Vreshtari Enologji 78 4.392 5.94 6.26 6.1
UNIVERSITE TI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Pyjore Mbarështi m Pyjesh 32 3.9501 6.57 5.97 6.27
UNIVERSITE TI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Pyjore Përpunim Druri 47 5.445 5.68 6.43 6.05
UNIVERSITE TI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Inxhinieri Mekanike 24 5.339 6.03 7.07 6.55
UNIVERSITE TI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Inxhinieri Navale 32 5.4631111 5.97 6.92 6.44
UNIVERSITE TI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Inxhinieri Elektrike 10 5.315 5.51 6.59 6.05
UNIVERSITE TI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Navigacion 36 5.7855 5.29 7.06 6.18
UNIVERSITE TI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Biologji 52 6.095375 6.29 6.35 6.32
UNIVERSITE TI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Kimi 25 5.717 6.37 6.01 6.19
UNIVERSITE TI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Fizike 28 654.90833 7.37 6.56 6.96
 
UNIVERSITE TI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Matematik e 25 5.2278333 6.13 5.91 6.02
UNIVERSITE TI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Informatike 47 5.7881667 5.56 6.93 6.25
UNIVERSITE TI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Teknologji Informacio ni 49 5.75 5.53 7.16 6.34
UNIVERSITE TI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Shkenca Kompjuteri ke 43 5.8708333 5.66 6.98 6.32
UNIVERSITE TI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shendetit Publik Infermieri e pergjithsh me 9 6.25 5.73 6.78 6.25
UNIVERSITE TI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shendetit Publik Infermieri Mami 6 6.05 6.49 5.6 6.05
UNIVERSITE TI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Gjuhe Shqipe dhe Letersi 40 5.9636667 6.09 6.36 6.22
UNIVERSITE TI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Drejtesi 60 4.945 5.79 6.61 6.2
UNIVERSITE TI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Gjuhe angleze 41 5.4756667 5.79 6.29 6.04
UNIVERSITE TI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Gjuhe italiane 28 5.7705 5.25 7.6 6.42
 
UNIVERSITE TI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Mesuesi per Arsimin Fillor 46 5.9243333 6.37 5.77 6.07
UNIVERSITE TI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Mesuesi per arsimin Parashkollo r 33 4.179 6.25 5.93 6.09
UNIVERSITE TI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Pedagogji e specializuar 15 6.6621667 6.45 6.78 6.61
UNIVERSITE TI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Histori- Gjeografi 41 6.04375 6.12 6.28 6.2
UNIVERSITE TI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Ekonomise Finance 117 6.2251 6.83 5.71 6.27
UNIVERSITE TI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Ekonomise Kontabilitet 83 6.1112857 6.64 5.5 6.07
UNIVERSITE TI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Ekonomise Administri m biznesi 93 5.7339 5.63 6.56 6.09
UNIVERSITE TI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Ekonomise Marketing 62 6.1684167 6.13 6.91 6.52
UNIVERSITE TI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Ekonomise Ekonomiks 101 5.7647857 5.04 7.2 6.12
UNIVERSITE TI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Ekonomise Menaxhim turizmi 78 5.8111 6.23 5.86 6.04
   
TI "ALEKSAND ËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gjuhë shqipe dhe Letërsi 48 59.652733 6.09 6.08 6.09
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Histori - Gjeografi 47 58 6.53 6.27 6.4
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gjeografi dhe Gjuhë Italiane 38 53.35 6.93 5.22 6.08
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Histori dhe gjuhe germane 19 50.25 6.04 6.28 6.16
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gjuhë Angleze 48 50.4 5.42 8.35 6.88
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gjuhë Frënge 24 48.3 5.77 6.35 6.06
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gjuhë Italiane 44 47.183333 5.79 6.23 6.01
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gazetari 41 60.966667 6.45 6.05 6.25
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gazetari dhe Gjuhë Angleze 37 60.55 6.18 6.65 6.41
 
TI "ALEKSAND ËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE NATYRES Biologji - Kimi 65 59.9 6.97 5.8 6.38
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE NATYRES Matematik ë - Fizikë 58 58.6 6.6 5.58 6.09
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE NATYRES Matematik ë - Fizikë 58 58.6 8.59 7.59 8.09
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE NATYRES Teknologjit ë e Informacio nit 71 45.720833 5.63 6.6 6.12
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE NATYRES Teknologji Laboratori( 2 vjeçar) 16 55.525 5.83 5.03 5.43
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE NATYRES Teknologji Laboratori( 2 vjeçar) 16 55.525 6.23 5.52 5.88
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE NATYRES Matematik ë Informatike 53 59.108333 5.81 6.41 6.11
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Infermieri e Përgjithsh me 8 68.8 7.36 6.86 7.11
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Infermieri - Mami 16 56.85 6.63 5.45 6.04
 
TI "ALEKSAND ËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Fizioterapi 32 54.9 6.26 5.87 6.07
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Logopedi 39 53.9 5.8 6.2 6
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Imazheri 37 56.85 5.76 7 6.38
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Teknik Laboratori 36 55.8 5.94 6.13 6.03
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Mësuesi për Arsimin Fillor 59 57.416667 6.23 6.55 6.39
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Mësuesi për Arsimin Parashkollo r 25 55.083333 5.6 6.47 6.03
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Edukim Qytetar 47 44.45 6.06 6.71 6.39
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Punonjës Social 37 51.983333 6.79 6.14 6.46
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Filozofi - Sociologji 45 44.15 5.69 6.96 6.33
 
TI "ALEKSAND ËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Psikologji 54 55.641667 6.18 6.26 6.22
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Edukim Fizik dhe Sporte 0 5.8571429 7.78 5.21 6.5
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Administri m - Biznes 78 50.4625 6.44 5.69 6.06
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Financë - Kontabilitet 52 44.25 6.45 5.65 6.05
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Ekonomia dhe e Drejta 77 59.733333 6.07 6.54 6.3
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Informatikë Ekonomike 76 49.5125 6.01 6.39 6.2
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Ekonomi Turizmi 56 44.1 6.22 5.9 6.06
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Administri m Biznesi dhe Inxhinieri 55 49.44875 5.59 6.98 6.29
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Shkenca Juridike në Biznes 58 53.958333 7.19 6.09 6.64
 
TI "ALEKSAND ËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Shkenca Juridike në Sektorin Publik 38 55.55 6.57 6.11 6.34
UNIVERSITE TI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Filozofi- Sociologji 35 5.903 5.99 6.19 6.09
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Psikologji Socilogji 16 727.85714 7.23 6.07 6.65
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Ekspert ne Proceset e Formimit 11 625.72092 6.25 6.72 6.48
UNIVERSITE TI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Agromjedis dhe Ekologji 16 5.0544 6.85 7.19 7.02
UNIVERSITE TI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Agromekan izim 88 5.2155 6.04 6.17 6.1
UNIVERSITE TI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE) Inxhinieri Mekatronik e 21 11494.2 7.9 8.67 8.29
UNIVERSITE TI "ALEKSAND ËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gjuhë gjermane 21 49.176667 6.69 6.77 6.73
UNIVERSITE TI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM) Inxhinieri Ekonomike 32 11085.18 8.2 7.93 8.07
KOLEGJI UNIVERSIT AR "INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJ ISË" Fakulteti i Inxhinierise Inxhinieri Softuerike 35 6.19 6.1 6.27 6.19
 
UNIVERSIT AR "INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJ ISË" Fakulteti i Ekonomisë Administri m Biznesi 15 8.21 8.6 7.82 8.21
KOLEGJI UNIVERSIT AR "INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJ ISË" Fakulteti i Ekonomisë Administri m Biznesi dhe Teknologji Informacio ni 12 7.35 7.68 7.01 7.35
AKADEMIA E FILMIT DHE MULTIMED IAS MARUBI Film dhe Media Specialist i lartë në Film dhe Media me profil Kamera 9 43 7.9 6.46 7.18
AKADEMIA E FILMIT DHE MULTIMED IAS MARUBI Film dhe Media Specialist i lartë në Film dhe Media me profil Montazh 9 43 8.33 7.38 7.86
AKADEMIA E STUDIMEV E TË APLIKUARA "REALD" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Menaxhim 31 6.08 5.55 6.62 6.08
AKADEMIA E STUDIMEV E TË APLIKUARA "REALD" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Financë 29 6.65 7.56 5.73 6.65
AKADEMIA E STUDIMEV E TË APLIKUARA "REALD" VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Infermieri 52 6.15 6.73 5.57 6.15
AKADEMIA E STUDIMEV E TË APLIKUARA "REALD" VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Fizioterapi 37 6.26 7.18 5.34 6.26
KOLEGJI
E STUDIMEV E TË APLIKUARA "REALD" VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Farmaci 36 6.58 7.17 6 6.58
AKADEMIA E STUDIMEV E TË APLIKUARA "REALD" VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Stomatolog ji 27 6.13 5.64 6.61 6.13
AKADEMIA PROFESION ALE E BIZNESIT Fakulteti i Drejtesise Drejtësi 43 614 6.05 6.23 6.14
AKADEMIA PROFESION ALE E BIZNESIT Fakulteti i Drejtesise E Drejtë Biznesi 68 645 6.55 6.34 6.45
AKADEMIA PROFESION ALE E BIZNESIT Fakulteti i Ekonomisë Ekonomi me profil "Financë Kontabilitet " 60 675 7.51 5.99 6.75
AKADEMIA PROFESION ALE E BIZNESIT Fakulteti i Ekonomisë Ekonomi me profil "Administri m Biznesi" 51 605 5.07 7.04 6.05
KOLEGJI PROFESION AL I TIRANËS Departamenti Elektro Mekanike dhe Sisteme te Aplikuara ElektroMekanikë (2 vjeçar) 70 4.94 5.11 4.78 4.94
KOLEGJI PROFESION AL I TIRANËS Departamenti Elektro Mekanike dhe Sisteme te Aplikuara Teknologji Automjetes h (2 vjeçar) 83 5.23 5.4 5.05 5.23
KOLEGJI PROFESION AL I TIRANËS Departamenti Elektro Mekanike dhe Sisteme te Aplikuara Mekatronik ë (2 vjeçar) 42 5.36 5.61 5.12 5.36
AKADEMIA  
KOLEGJI PROFESION AL I TIRANËS Departamenti Elektro Mekanike dhe Sisteme te Aplikuara Teknologji Ajrimi dhe Kondicioni mi (2 vjeçar) 57 5.29 5.6 4.98 5.29
KOLEGJI PROFESION AL I TIRANËS Departamenti Elektro Mekanike dhe Sisteme te Aplikuara Teknologji Ndërtimi (2 vjeçar) 24 5.48 5.48 5.48 5.48
KOLEGJI PROFESION AL I TIRANËS Departamenti i Teknologjisë së Informacionit Teknologji Informacio ni dhe Komunikimi (2 vjeçar) 87 5.27 5.06 5.48 5.27
KOLEGJI PROFESION AL I TIRANËS Departamenti i Teknologjisë së Informacionit Elektronikë (2 vjeçar) 71 5.34 5.6 5.08 5.34
KOLEGJI PROFESION AL I TIRANËS Departamenti i Teknologjisë së Informacionit Database dhe Web Design (2 vjeçar) 69 5.42 5.6 5.24 5.42
KOLEGJI PROFESION AL PRIVAT "IVOCLAR VIVADENT & PARTNERS" FAKULTETI I TEKNIKAVE DENTARE TEKNIKË E LARTË DENTARE 10 6.2 6.12 6.28 6.2
SHKOLLA E LARTË "NEHEMIA H GATEWAY" Fakulteti Biznes dhe Teknologji Biznes dhe Ekonomi 12 70.25 8.8 8.21 8.51
KOLEGJI UNIVERSIT AR "Bedër" Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit Arsimi Parashkollo r dhe Fillor 32 52.08 8.59 6.28 7.44
KOLEGJI UNIVERSIT AR "Bedër" Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit Gjuhë dhe Letërsi Angleze 45 50 6.47 7.93 7.2
 
KOLEGJI UNIVERSIT AR "Bedër" Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji 28 48.02 7.47 6.26 6.86
KOLEGJI UNIVERSIT AR "Bedër" Fakulteti i Shkencave Humane Drejtësi 54 55.23 8.15 7.62 7.89
KOLEGJI UNIVERSIT AR "Bedër" Fakulteti i Shkencave Humane Shkenca Islame 23 78.09 6.87 6.82 6.84
KOLEGJI UNIVERSIT AR "Bedër" Fakulteti i Shkencave Humane Shkenca Komunikimi 52 48 7.21 6.64 6.92
KOLEGJI UNIVERSIT AR "Logos" Fakulteti Ekonomik Menaxhim Biznes 44 6.14 6.93 5.34 6.14
KOLEGJI UNIVERSIT AR "Logos" Fakulteti Ekonomik Menaxhim Turizmi 27 6.2 6.2 6.19 6.2
KOLEGJI UNIVERSIT AR "Logos" Fakulteti i Shkencave te Aplikuara Informatikë e Zbatuar 32 6.74 7.18 6.76 6.97
KOLEGJI UNIVERSIT AR LUARASI Fakulteti Ekonomik Administri m Biznes 89 64 6.15 6.64 6.4
KOLEGJI UNIVERSIT AR LUARASI Fakulteti Ekonomik Financë Bankë 89 64.4 6.27 6.61 6.44
KOLEGJI UNIVERSIT AR LUARASI Fakulteti i Drejtësisë Drejtësi 120 61.2 5.77 6.47 6.12
UNIVERSITE TI MARIN BARLETI Fakulteti i Drejtesisë dhe Shkencave Sociale e Politike Drejtësi 34 66.6 6.02 7.3 6.66
UNIVERSITE TI MARIN BARLETI Fakulteti i Drejtesisë dhe Shkencave Sociale e Politike Shkenca Politike 22 67.1 6.33 7.1 6.71
 
UNIVERSITE TI MARIN BARLETI Fakulteti i Drejtesisë dhe Shkencave Sociale e Politike Psikologji 18 62.7 5.59 6.95 6.27
UNIVERSITE TI MARIN BARLETI Fakulteti i Drejtesisë dhe Shkencave Sociale e Politike Edukim Fizik e Sporte 82 24.04 6.33 5.69 6.01
UNIVERSITE TI MARIN BARLETI Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonimisë Financë- Kontabilitet 29 70.8 7.43 6.73 7.08
UNIVERSITE TI MARIN BARLETI Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonimisë Manaxhim Biznesi 22 60.4 5.6 6.49 6.04
UNIVERSITE TI MARIN BARLETI Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonimisë Informatikë e Aplikuar 20 78.7 8.25 7.49 7.87
UNIVERSITE TI MARIN BARLETI Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonimisë Arkitekurë 15 25.64 6.55 6.28 6.41
KOLEGJI UNIVERSIT AR WISDOM Fakulteti i Drejtësisë Drejtësi 59 79.64 7.18 8.28 7.73
KOLEGJI UNIVERSIT AR WISDOM Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore Menaxhim Biznesi 36 70.68 6.31 6.41 6.36
KOLEGJI UNIVERSIT AR WISDOM Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore Financë- Bankë 14 79.68 7.36 7.75 7.56
 
KOLEGJI UNIVERSIT AR WISDOM Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore Psikologji 28 68.16 5.88 6.44 6.16
SHKOLLA PRIVATE E ARSIMIT TË LARTË "PAVARËSI A" Fakulteti i Ekonomise dhe Shkencave Shoqerore Drejtësi 70 6.24 6.46 6.03 6.24
SHKOLLA PRIVATE E ARSIMIT TË LARTË "PAVARËSI A" Fakulteti i Ekonomise dhe Shkencave Shoqerore Ekonomi 66 6.08 6 6.17 6.08
SHKOLLA PRIVATE E ARSIMIT TË LARTË "PAVARËSI A" Fakulteti i Ekonomise dhe Shkencave Shoqerore Shkenca Politike 25 7.24 6.73 7.76 7.24
SHKOLLA PRIVATE E ARSIMIT TË LARTË "PAVARËSI A" Fakulteti i Shkencave te Aplikuara Inxhinieri Informatike 45 7.03 7.64 6.42 7.03
SHKOLLA PRIVATE E ARSIMIT TË LARTË "PAVARËSI A" Fakulteti i Shkencave te Aplikuara Arkitekturë 23 6.9 7.27 6.52 6.9
UNIVERSITE TI METROPOL ITAN TIRANA Fakulteti i Ekonomisë Administri m Biznesi 41 677 7.18 6.03 6.6
UNIVERSITE TI METROPOL ITAN TIRANA Fakulteti i Ekonomisë Informatikë Ekonomike 29 600 6.15 5.92 6.03
UNIVERSITE TI METROPOL ITAN TIRANA Fakulteti i Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara Inxhinieri Ndërtimi 35 655 7.88 6.01 6.95
 
UNIVERSITE TI METROPOL ITAN TIRANA Fakulteti i Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara Inxhinieri Kompjuteik e 53 593.1 5.85 6.58 6.21
UNIVERSITE TI "MESDHET AR I SHQIPËRISË " Fakulteti i Shkencave Ekonomike Shkenca Ekonomike me profil Administri m Biznesi 90 6.01 5.76 6.26 6.01
UNIVERSITE TI "MESDHET AR I SHQIPËRISË " Fakulteti i Shkencave Ekonomike Shkenca Ekonomike me profil Financë Bankë dhe Kontabilitet 64 6.18 6.23 6.13 6.18
UNIVERSITE TI "MESDHET AR I SHQIPËRISË " Fakulteti i Shkencave Ekonomike Shkenca Ekonomike me profil Biznes dhe Ligj 13 6.05 6.17 5.92 6.05
UNIVERSITE TI "MESDHET AR I SHQIPËRISË " Fakulteti i Shkencave Ekonomike Informatikë Biznesi 40 6.29 7.08 5.51 6.29
UNIVERSITE TI "MESDHET AR I SHQIPËRISË " Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike Shkenca Politike dhe Administrat ive me profil Shkenca Politike 19 6.44 6.87 6.01 6.44
UNIVERSITE TI "MESDHET AR I SHQIPËRISË " Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike Shkenca Politike dhe Administrat ive me profil Administrat ë Publike 21 6.05 6.6 5.49 6.05
TI "MESDHET AR I SHQIPËRISË " Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike Marrëdhëni e Ndërkombë tare dhe Diplomaci 29 6.21 5.85 6.57 6.21
UNIVERSITE TI "MESDHET AR I SHQIPËRISË " Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike Juridik 90 6.01 6.49 5.53 6.01
UNIVERSITE TI "MESDHET AR I SHQIPËRISË " Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike Studime Psikosocial e 19 6.34 6.07 6.6 6.34
KOLEGJI UNIVERSIT AR "QIRIAZI" Fakulteti i Drejtësisë E Drejtë Biznesi 132 6.63 7.76 5.5 6.63
KOLEGJI UNIVERSIT AR "QIRIAZI" Fakulteti i Ekonomisë Menaxhim Biznesi 105 6.65 7.34 5.96 6.65
KOLEGJI UNIVERSIT AR "QIRIAZI" Fakulteti i Ekonomisë Finance 107 6.76 7.33 6.19 6.76
TIRANA BUSINESS UNIVERSITY (TBU) ADMINISTRIM BIZNESI Administri m-Biznesi me profil Menaxhim 7 12.6 7.17 6.5 6.84
TIRANA BUSINESS UNIVERSITY (TBU) ADMINISTRIM BIZNESI Administri m-Biznesi me profil Marketing 4 0.3 6.13 5.9 6.02
TIRANA BUSINESS UNIVERSITY (TBU) ADMINISTRIM BIZNESI Administri m-Biznesi me profil KontabilitetFinancë 11 27.15 7.49 8.13 7.81
TIRANA BUSINESS UNIVERSITY (TBU) E DREJTE BIZNESI E Drejta e Biznesit 25 52 7 6.61 6.8
UNIVERSITE TI ALDENT Fakulteti i Shkencave Dentare Teknika Laboratorik e Dentare 38 5700.3333 5.6 6.51 6.05
UNIVERSITE  
UNIVERSITE TI ALDENT Fakulteti i Shkencave Dentare Stomatolog ji 33 6207.6667 6.52 6.09 6.31
UNIVERSITE TI ALDENT Fakulteti i Shkencave Mjekësore Infermieri e Përgjithsh me 148 5597.3333 6.38 5.96 6.17
UNIVERSITE TI ALDENT Fakulteti i Shkencave Mjekësore Fizioterapi 120 5873.5 6.39 5.85 6.12
UNIVERSITE TI ALDENT Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknikë Laboratori Mjekësor 53 6100.125 6.18 5.82 6
UNIVERSITE TI ALDENT Fakulteti i Shkencave Mjekësore Farmaci 55 6734.5833 6.78 6.49 6.63
UNIVERSITE TI EUROPIAN I TIRANËS Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit Financë - Bankë 133 0 9.65 7.93 8.79
UNIVERSITE TI EUROPIAN I TIRANËS Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit Menaxhim Biznesi 111 0 8.02 5.39 6.7
UNIVERSITE TI EUROPIAN I TIRANËS Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit Informatikë Ekonomike me profil Financë dhe Bankë 82 0 6.09 6.69 6.39
UNIVERSITE TI EUROPIAN I TIRANËS Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit Informatikë Ekonomike me profil Menaxhim Biznesi 76 0 5.88 7.07 6.47
UNIVERSITE TI EUROPIAN I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit Komunikim Dizajn 19 0 6.96 6.37 6.67
 
UNIVERSITE TI EUROPIAN I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit Komunikim Marrëdhëni e Publike 56 0 7.09 5.5 6.29
UNIVERSITE TI EUROPIAN I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit Shkenca Politike 65 0 5.77 6.5 6.14
UNIVERSITE TI EUROPIAN I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit Marrëdhëni e Ndërkombë tare 32 0 5.31 6.85 6.08
UNIVERSITE TI EUROPIAN I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit Psikologji 57 0 6.79 6.61 6.7
UNIVERSITE TI EUROPIAN I TIRANËS Fakulteti Juridik Jurist i Përgjithshë m 128 0 5.92 6.18 6.05
UNIVERSITE TI KATOLIK "ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË" Fakulteti i Farmacisë Farmaci 41 42.34 8 6.55 7.28
UNIVERSITE TI KATOLIK "ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË" Fakulteti i Mjekësisë Infermierist ikë 61 30.93 7.65 5.97 6.81
UNIVERSITE TI KATOLIK "ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË" Fakulteti i Mjekësisë Fizioterapi 33 24.31 6.33 6.74 6.54
UNIVERSITE TI KATOLIK "ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË" Fakulteti i Mjekësisë Odontoiatri dhe Proteza Dentare 38 38.5 9.38 7.63 8.5
UNIVERSITE TI KATOLIK "ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË" Fakulteti i Mjekësisë Mjekësi 0 49.62 9.69 9.39 9.54
 
UNIVERSITE TI KATOLIK "ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË" Fakulteti i Shkencave Ekonomike, Politike dhe Sociale Ekonomi Ndërmarrje je 44 37.64 8.79 8.97 8.88
UNIVERSITE TI KATOLIK "ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË" Fakulteti i Shkencave të Aplikuara Arkitekturë 30 48.5 7.85 8.15 8
UNIVERSITE TI POLIS Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn Arkitekturë dhe Dizain Urban 35 36.363 6.14 8.13 7.13
UNIVERSITE TI POLIS Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn Art dhe Dizajn 39 32.385 6.36 6.33 6.35
UNIVERSITE TI POLIS Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn Inxhinieri Ndërtimi 28 34.119 6.48 6.91 6.69
UNIVERSITE TI POLIS Fakulteti Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban Planifikim dhe Menaxhim Urban 43 38.505 7.32 7.77 7.55
UNIVERSITE TI POLIS Fakulteti Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban Studime Mjedisore 31 32.844 6.21 6.68 6.44
UNIVERSITE TI POLIS Fakulteti per Kerkim dhe Zhvillim Efiçencë Energjitike ( 2 vjeçar) 66 26.418 5.21 5.16 5.18
UNIVERSITE TI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave Mjekësore Infermieri 295 5.726 5 7.36 6.18
UNIVERSITE TI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave Mjekësore Fizioterapi 136 6.014 6.8 5.53 6.17
 
UNIVERSITE TI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave Mjekësore Farmaci 79 5.9535 5.89 6.97 6.43
UNIVERSITE TI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave Mjekësore Stomatolog ji 81 6.0808333 6.65 6.26 6.45
UNIVERSITE TI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave Shoqërore Shkenca Juridike 112 5.545 6.23 6.47 6.35
UNIVERSITE TI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave Shoqërore Shkenca Politike- Administrat ive 63 5.447 5.38 7.33 6.36
UNIVERSITE TI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave Shoqërore Psikologji e Përgjithsh me 74 5.776 7.05 7.41 7.23
UNIVERSITE TI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave Shoqërore Mësuesi për Arsimin Parashkollo r 96 6.1196367 6.41 6.2 6.3
UNIVERSITE TI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave Shoqërore Mësuesi për Arsimin Fillor 102 6.0136667 5.9 6.32 6.11
UNIVERSITE TI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave Shoqërore Anglisht 66 7.3236667 7.5 6.91 7.21
UNIVERSITE TI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike Financë- Bankë 117 5.3245 5.93 7.09 6.51
UNIVERSITE TI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike Menaxhim Biznesi 119 5.8413333 5.97 6.2 6.09
 
UNIVERSITE TI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike Teknologji Informacio ni 22 5.1168333 5.69 6.88 6.28
UNIVERSITE TI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike Inxhinieri Kompjuteri ke 21 6.13225 7.77 6.69 7.23
UNIVERSITE TI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike Inxhinieri Elektronike 30 5.2418333 6.12 6.55 6.33
UNIVERSITE TI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike Inxhinieri Mekatronik e 21 5.64225 6.55 7.13 6.84
UNIVERSITE TI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike Inxhinieri Elektrike 18 5.8865 7.13 7 7.07
UNIVERSITE TI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike Dizajn 23 5.462 6.33 6.5 6.41
UNIVERSITE TI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike Arkitekturë 19 6.5360833 8.12 7.28 7.7
UNIVERSITE TI EPOKA Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë Arkitekturë 12 7.36 7.48 7.24 7.36
 
UNIVERSITE TI EPOKA Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë Inxhinieri Ndërtimi 9 6.98 7.75 6.2 6.98
UNIVERSITE TI EPOKA Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë Inxhinieri Kompjuteri ke 27 7.67 7.35 8 7.67
UNIVERSITE TI EPOKA Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë Inxhinieri Elektronike dhe Komunikimi Dixhital 45 7.8 7.82 7.78 7.8
UNIVERSITE TI EPOKA Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative Ekonomiks 12 8.62 9.5 7.75 8.62
UNIVERSITE TI EPOKA Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhëni e Ndërkombë tare 21 7.62 7.81 7.42 7.62
UNIVERSITE TI EPOKA Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative Financë - Bankë 73 7.92 7.51 8.34 7.92
UNIVERSITE TI EPOKA Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative Administri m Biznesi 28 7.72 7.62 7.83 7.72
UNIVERSITE TI EPOKA Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative Financë - Bankë (shqip) 47 6.55 6.86 6.23 6.55
UNIVERSITE TI EPOKA Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative Marketing Ndërkombë tar dhe Menaxhim Logjistik 27 7.5 8.09 6.9 7.5
 
UNIVERSITE TI EPOKA Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative Informatikë Ekonomike 57 7.38 7.51 7.26 7.38
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuteri ke 21 69 8.16 7.55 7.85
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhëni e Ndërkombë tare 14 17 9.72 8.85 9.28
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 4 6 7.54 8.15 7.85
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 8 62 7.95 7.4 7.67
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë Administri m Biznesi 24 24 9.97 9.29 9.63
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë "Administri m Biznesi" me profil "Kontabilite t" 6 13 9.59 8.85 9.22
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë Administri m Biznesi me profil "Financë" 16 31 9.91 7.67 8.79
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë "Administri m Biznesi" me profil "Marketing " 1 77 8.44 7.1 7.77
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë "Administri m Biznesi" me profil "Menaxhim " 2 58 9.33 8.98 9.16
 
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë "Administri m Biznesi" me profil "Ekonomiks " 6 33 8.38 7.29 7.83
KOLEGJI UNIVERSIT AR "INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJ ISË" Fakulteti i Inxhinierise Inxhinieri Kompjuteri ke dhe Teknologji Informacio ni 42 6.27 6.03 6.51 6.27
KOLEGJI UNIVERSIT AR "INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJ ISË" Fakulteti i Ekonomisë Financë dhe Kontabilitet 46 7.21 7.22 7.19 7.21
UNIVERSITE TI METROPOL ITAN TIRANA Fakulteti i Ekonomisë Financë 27 799 8.55 8.68 8.62
UNIVERSITE TI METROPOL ITAN TIRANA Fakulteti i Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara Arkitekture 16 531 7.03 6.77 6.9
UNIVERSITE TI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Mjekësisë Shëndet Publik 13 130291.23 9.03 9.06 9.05
UNIVERSITE TI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU) Arkitekturë Interier dhe Dizajn 11 12151.3 9.45 7.7 8.57

Komento më poshtë!