PA KATEGORI

Datat e provimeve - Matura 2022 / MAS shpall datat e provimeve për Maturën Shtetërore 2022

Datat e provimeve të maturës 2022 janë shpallur nga MAS. Këto janë datat zyrtare për provimet e Maturës 2022:

Provimi për gjuhën e huaj do të jepet në datë 3 qershor 2022. Provimi për gjuhën shqipe dhe letërsinë në datë 7 qershor, provimi për lëndën e matematikës do të jepet në datë 11 qershor, ndërsa sa i takon lëndëve me zgjedhje do të jepen më datë 15 qershor.

Provimet e maturës 2022 do të nisin në orën 10:00 dhe do të zgjasin 2 orë. Sa i takon vlerësimit, sipas urdhrit të ministres Evis Kushi, do të mbështetet në totalin e 60 pikëve. Ato maturantë/kandidatë që do të rezultojnë mbetës në provimet e Maturës Shtetërore 2022, do t’i rijapin provimet në sesionin e dytë.

Bëhet gjithashtu me dije se institucionet arsimore vendore, përgjegjëse për arsimin parauniversitar, do të marrin nga shkolla listat e maturantëve mbetës të vitit shkollor 2021-2022 dhe brenda datës 5 qershor 2022, do t’i pasqyrojnë ato në sistemin elektronik Matura online, sipas udhëzimit që paraqitet më poshtë. Lista e maturantëve mbetës më pas do të dërgohen në QSHA, në format të printuar dhe elektronik

Komento më poshtë!